Monthly Archives: April 2017

Opvoedingstelevisie ook iets voor Nederland?

Onderzoek in Australië (2000) toont aan dat kinderen (2-8 jr), waarvan de ouders (N=65) een opvoedkundig tv-programma hadden gevolgd, significant minder gedragsproblemen hadden dan een controlegroep én dat de ouders meer zelfvertrouwen in opvoeden ontwikkelden; opvoedingstelevisie lijkt effectief! Met opvoedings-t.v. wordt ‘het grote publiek’ bereikt en niet alleen ouders die onder de aandacht van Jeugdzorg …

Modestoornissen

Labels geven mensen houvast, controle over de situatie. Elke ouder die met z’n handen in het haar zit over het gedrag van zijn kind, snapt dat maar al te goed. Aan de andere kant werken labels ook als self fulfilling prophecies: kom als kind maar onder het stempel ‘lastig’ vandaan als de leerkracht of de …