Monthly Archives: June 2017

Waarde IQ-tests overschat

Omdat de overheid voorschrijft dat bepaalde intelligentiescores ‘horen’ bij bepaalde onderwijsniveaus gebruiken veel psychologen en scholen de uitkomst van intelligentietests als een vaststaand gegeven. Dat is heel gevaarlijk en volkomen onterecht meent dr. Peter Tellegen, de maker van vijf van dergelijke tests. Een intelligentietest dient alleen afgenomen te worden in het belang van het kind. …

Rekenachterstand meisjes

Meisjes in Nederland scoren systematisch slechter dan jongens op de Cito-eindtoets. Onderzoek heeft aangetoond dat daar twee belangrijke en samenhangende redenen voor zijn. Enerzijds gaan meisjes anders om met de aangeboden stof. Ze experimen-teren minder met verschillende oplossingsstrategieĂ«n en ze hebben minder kennis en begrip van maten. Anderzijds reageert de omgeving (leerkrachten) anders op meisjes …