Geweld op tv slecht voor kinderen

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geweld op tv slecht is voor de tere kinderziel: veel kijken naar gewelddadige tv-programma’s leidt tot meer agressie.
De leeftijd van ongeveer 2 tot 14 jaar is een gevoelige periode waarin kinderen heel ontvankelijk zijn voor ervaringen die ze opdoen. Door het kijken naar gewelddadige tv-programma’s gaan kinderen, met name 6-10 jarigen, het agressieve gedrag imiteren. Dit leren door observeren leidt tot meer agressie: kinderen leren (van hun tv-helden) dat geweld een goede oplossing is voor problemen en een gepaste reactie is op tegenslagen. Ook worden kinderen die veel geweld zien minder gevoelig voor geweld; ze raken er als het ware aan gewend en gaan gewelddadig gedrag ‘normaal’ vinden.
Blootstelling aan geweld op tv leidt bovendien niet alleen tot meer agressie in de jeugd, maar heeft een langdurig effect en leidt ook tot meer agressie bij volwassenen.
De onderzoekers stellen vast dat het minimaal goed is als ouders meekijken met hun kinderen en uitleggen dat een tv-serie niet een getrouwe afspiegeling van de werkelijkheid is.