Rekenachterstand meisjes

Meisjes in Nederland scoren systematisch slechter dan jongens op de Cito-eindtoets. Onderzoek heeft aangetoond dat daar twee belangrijke en samenhangende redenen voor zijn. Enerzijds gaan meisjes anders om met de aangeboden stof. Ze experimen-teren minder met verschillende oplossingsstrategieƫn en ze hebben minder kennis en begrip van maten. Anderzijds reageert de omgeving (leerkrachten) anders op meisjes dan op jongens. Meisjes krijgen bijvoorbeeld minder tijd om te antwoorden of een fout te herstellen en de moeilijkere sommen worden eerder aan jongens gesteld. Dit gaat veelal onbewust en komt doordat leerkrachten lagere verwachtingen hebben van de rekenkunsten van meisjes dan van jongens.
Leerkrachten en scholen willen niet echt horen van deze verklaringen. Daarom verandert er weinig en blijven Nederlandse meisjes significant lager presteren dan meisjes in de ons omringende landen. De oplossing? Leerkrachten moeten zich bewust worden van hun rol hierin en scholen moeten een rekencooƶrdinator aanstellen die zich sterk maakt voor (ook) goed rekenonderwijs aan meisjes.