Nieuws

Waarde IQ-tests overschat

Omdat de overheid voorschrijft dat bepaalde intelligentiescores ‘horen’ bij bepaalde onderwijsniveaus gebruiken veel psychologen en scholen de uitkomst van intelligentietests als een vaststaand gegeven. Dat is heel gevaarlijk en volkomen onterecht meent dr. Peter Tellegen, de maker van vijf van dergelijke tests. Een intelligentietest dient alleen afgenomen te worden in het belang van het kind. …

Rekenachterstand meisjes

Meisjes in Nederland scoren systematisch slechter dan jongens op de Cito-eindtoets. Onderzoek heeft aangetoond dat daar twee belangrijke en samenhangende redenen voor zijn. Enerzijds gaan meisjes anders om met de aangeboden stof. Ze experimen-teren minder met verschillende oplossingsstrategieën en ze hebben minder kennis en begrip van maten. Anderzijds reageert de omgeving (leerkrachten) anders op meisjes …

Actie of Angst

Psychologe Martine Delfos heeft een nieuw boek geschreven: ” De schoonheid van het verschil.” Het boek gaat over verschillen én overeenkomsten in rolgedrag tussen mannen en vrouwen. Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de omgang met stress. Stresshormonen (a.g.v. gevaar, angst) verstoren het denken. Om die stresshormonen kwijt te raken, gaan mannen over tot actie/beweging, terwijl …

Nature – Nurture

Over de bron van ons gedrag is altijd veel discussie geweest…. Is “hoe we ons gedragen” nu hoofdzakelijk erfelijk bepaald en daarmee onveranderlijk (nature)…of, wordt ons gedrag voornamelijk bepaald door de zorg en vorming die we vanuit de omgeving ontvangen (nurture) en is gedrag dus wel beïnvloedbaar ? Recent neurowetenschappelijk onderzoek laat m.b.v. hersenscans zien, …

Opvoedingstelevisie ook iets voor Nederland?

Onderzoek in Australië (2000) toont aan dat kinderen (2-8 jr), waarvan de ouders (N=65) een opvoedkundig tv-programma hadden gevolgd, significant minder gedragsproblemen hadden dan een controlegroep én dat de ouders meer zelfvertrouwen in opvoeden ontwikkelden; opvoedingstelevisie lijkt effectief! Met opvoedings-t.v. wordt ‘het grote publiek’ bereikt en niet alleen ouders die onder de aandacht van Jeugdzorg …

Modestoornissen

Labels geven mensen houvast, controle over de situatie. Elke ouder die met z’n handen in het haar zit over het gedrag van zijn kind, snapt dat maar al te goed. Aan de andere kant werken labels ook als self fulfilling prophecies: kom als kind maar onder het stempel ‘lastig’ vandaan als de leerkracht of de …