Liegen versterkt de waarheid!

Mensen die beweren nooit gelogen te hebben, hebben dat na deze uitlating in ieder geval wel gedaan. Iedereen heeft wel eens kleine onwaarheden of leugentjes voor eigen bestwil verteld. Of zijn deze mensen zo in hun eigen leugens gaan geloven dat ze echt denken dat ze niet liegen? Uit onderzoek, waarbij mensen bewust leugens moeten vertellen, blijkt, dat bij de meeste mensen liegen hun geloof in de waarheid versterkt. Ze weten des te beter dat ze hun leugenverhalen niet zelf beleefd hebben. Maar voor een kleine groep (10-15%) gaat dat niet op: zij gaan later geloven in hun eigen leugens. Bij hen nestelt de leugen zich slinks in hun geheugen. De herinnering aan de leugen wordt door hen aangezien voor een echte gebeurtenis.
Rest de vraag: is dit nog bewust liegen als je je eigen leugens echt gelooft ??