Nature – Nurture

Over de bron van ons gedrag is altijd veel discussie geweest….
Is “hoe we ons gedragen” nu hoofdzakelijk erfelijk bepaald en daarmee onveranderlijk (nature)…of, wordt ons gedrag voornamelijk bepaald door de zorg en vorming die we vanuit de omgeving ontvangen (nurture) en is gedrag dus wel be├»nvloedbaar ?
Recent neurowetenschappelijk onderzoek laat m.b.v. hersenscans zien, dat onze hersenen, die inmiddels algemeen gezien worden als “veroorzakers” van ons gedrag, letterlijk van vorm veranderen onder invloed van informatie en ervaringen. De kwaliteit van de omgeving blijkt bepalend voor het aantal en de aard van de verbindingen die tussen de hersencellen worden gelegd. Hoe rijker het ervaringsaanbod, hoe meer verbindingen, hoe gevarieerder iemands gedragsrepertoir. Dit ontwikkelingsproces van de hersenen stopt alleen wanneer er geen omgeving meer is. Het is dus zaak om, als ontwikkelingsbegeleiders, te zorgen voor een continu stimulerende veelzijdige omgeving waar het kind in ontwikkeling als het ware in ondergedompeld wordt!