Opvoedingstelevisie ook iets voor Nederland?

Onderzoek in Australië (2000) toont aan dat kinderen (2-8 jr), waarvan de ouders (N=65) een opvoedkundig tv-programma hadden gevolgd, significant minder gedragsproblemen hadden dan een controlegroep én dat de ouders meer zelfvertrouwen in opvoeden ontwikkelden; opvoedingstelevisie lijkt effectief!
Met opvoedings-t.v. wordt ‘het grote publiek’ bereikt en niet alleen ouders die onder de aandacht van Jeugdzorg vallen. Door het laten zien van heel concrete, alledaagse opvoedingssituaties met kinderen, zoals naar bed gaan, tv uitdoen, conflicten met ouders over bijv. het opruimen van de eigen kamer, zaken die te maken hebben met geld, omgaan, uitgaan etc., kun je laten zien hoe ouders daarin sturing kunnen geven, zonder in de rol van politieagent te vervallen en zonder het kind voortdurend zijn zin te geven om ruzies te vermijden. Opvoedingstelevisie, wellicht het proberen waard?!