Hersengoei ná de geboorte belangrijk voor intelligentie

Kinderen die na de geboorte relatief het sterkst groeien in hoofdomvang hebben de hoogste IQ’s. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton (Brain)
Voor iedere 1,4 cm die de hoofdomvang bij 9 mnd groter is dan het gemiddelde, neemt het IQ op 9-jarige leeftijd met bijna 2 punten toe. De verbale intelligentie hangt vooral samen met een grote groei tussen 9 mnd en 9 jaar en non-verbale intelligentie met groei in de eerste 9 mnd van het leven.
Het nu gevonden effect van hoofdomvang op IQ is aanzienlijk kleiner dan het effect van de opleiding van de moeder of bijvoorbeeld de duur van de borstvoeding op IQ. Een kind met een universitair opgeleide moeder bijlkt een bonus van bijna 12 IQ-punten te krijgen t.o.v. een kind met een moeder met een mavo-diploma. Een borstvoeding van langer dan 4 mnd leidt tot een premie van ruim 6 IQ punten.