Waarde IQ-tests overschat

Omdat de overheid voorschrijft dat bepaalde intelligentiescores ‘horen’ bij bepaalde onderwijsniveaus gebruiken veel psychologen en scholen de uitkomst van intelligentietests als een vaststaand gegeven. Dat is heel gevaarlijk en volkomen onterecht meent dr. Peter Tellegen, de maker van vijf van dergelijke tests.
Een intelligentietest dient alleen afgenomen te worden in het belang van het kind. De uitkomst moet gerelativeerd worden, want, zegt hij, een mens heeft wél een lengte en ook een schoenmaat, maar hij hééft geen IQ!
Een intelligentietest is, zeker bij kinderen, per definitie aan verandering onderhevig en dus onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Bij een zelfde kind kan de uitkomst soms 10 tot 20 IQ-punten verschillen. Dat is het verschil tussen een gemiddelde leerling in het vmbo-gl en het vwo!