Regio Eindhoven opvallend veel “autisten”

Volgens recente tellingen zijn er in verhouding tot het aantal inwoners nergens zoveel kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS of PDD-NOS) als in de regio Eindhoven-Helmond. Heeft dit te maken met het technologisch karakter van de regio, waar veel ouders in de hightech-sector werken?
Geheel ondenkbaar is het niet. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat ook in Silicon Valley veel kinderen kampen met PDD_NOS. De voorzichtige hypothese uit dit onderzoek is, dat technologen gefixeerd zijn op dingen en minder op contact met mensen. Dat kan zijn weerslag hebben op de kinderen….